4

I never thought I could feel so free. It’s time to put on makeup. It’s time to dress up right. It’s time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. I never thought I could feel so free. It’s time to put on makeup. It’s time to dress up right. It’s time to raise the curtain on the Muppet Show tonight.

Chia sẻ bài viết này

Giới thiệu về Dwayne Johnson

để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai. Required fields are marked *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>