Rế hấp 22cm ( đa năng)

29,000

Rế hấp đa năng dùng để hấp đồ ăn, kê nồi, chảo, ….

Color :

Mô tả sản phẩm

Rế hấp (đa năng)

latest products

know more about our latest collection