6

Feels so right it cant be wrong. Rockin’ and rollin’ all week long. Straightnin’ the curves. Flatnin’ the hills Someday the mountain might.

Chia sẻ bài viết này

Giới thiệu về Dwayne Johnson

để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai. Required fields are marked *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>